onsdag den 10. september 2008

Dansk og engelsk

Dansk er mit modersmål, men med den store kontakt med internationale hjemmesider og hardware som er produceret i lande uden for Danmark er engelsk det primære sprog som jeg vil have at mine gadgets taler.

Oversættelse
Ofte vil der være ord som er oversat på en, for mig, uheldig måde. Det betyder nogle gang at jeg er i tvivl om betydningen af et menupunkt eller en funktion. Det kan dog også forekomme at man kan være i tvivl om hvad et engelsk ord betyder, hvorefter jeg må slå det op, men det sker ikke ofte (for mig). Nogle gange er oversættelserne bagefter, selv om det sidste er heldigvis noget som jeg ikke ser så ofte mere. Desuden er det heller ikke alle programmer man kan få på dansk og så synes jeg at det ser dumt ud når programmerne står siden om side.

Fejlsøgning
At søge efter fejlbeskeder fra Windows på internettet giver en hel del flere resultater når man har en besked på engelsk frem for dansk. I lang tid har jeg været supporter på min egen Windows maskine og har søgt utallige efter fejlbeskeder på nettet.

Sproget på enheder
På det seneste tænkte jeg over hvorfor at jeg brugte dansk på min telefon og GPS enhed og kunne ikke komme med en god grund til at det var på dansk. Derfor har jeg skiftet begge enheder. På min telefon resulterede det at jeg skulle ind og sætte tiden til 24-timers visning, datoseparatoren rettede jeg til at være "-" samt ordbogen skulle skiftes tilbage til at være på dansk. På GPS enheden prøvede jeg også at sætte det talte sprog (og ikke kun selve den grafiskebrugerflade) til at være engelsk, hvilket jeg dog har skiftet tilbage igen. Skiftet skyldes mest at dansk stadig er mit modersmål og jeg derfor bedre kan forstå hvad der bliver sagt på dansk, når der er larm fra bilen, vejen, radioen og evt. medpasagere. Ellers ville jeg også forstække at stemmen var på engelsk.

Hjemmesider og mit eget sprog
Når jeg læser hjemmesider er jeg mere ligeglad med sproget, så længe at indholdet er godt. Det samme gælder når jeg skriver, med den undtagelse at jeg skriver dansk meget bedre end engelsk - dog mener jeg at kunne klare mig på skriftlig engelsk en del bedre end gennemsnittet. Da jeg oprettede denne blog overvejede jeg at få fat i det meget større publikum uden for Danmark, men mente at jeg er bedst til dansk og gerne også vil tilbyde noget mere til den danske del af internettet.

Ingen kommentarer: